Var får jag tag på nya matpåsar?

Kompostpåsar finns att hämta utan kostnad på alla bemannade återvinningsstationer samt på Stadshuset hos Medborgarservice.

Vad är ett fyrfackskärl?

Ett kärl indelat i 4 stycken fraktioner för hushållsnära insamling.


Hur vet jag hur jag ska sortera i fyrfackskärlen?

Genom tydlig märkning med bild och text. Tillsammans med kärlen kommer det även levereras ett start-kit som innehåller mer information om hur du sorterar. Se även, Tips & råd/Att tänka på när du sorterar


Måste jag ha två fyrfackskärl, kan jag inte bara ha ett?

Varje hushåll måste ha 2 st kärl annars får man inte plats för alla fraktionerna.

Kärl 1: matavfall, brännbart, färgat glas och tidningar.

Kärl 2: plastförpackningar, pappersförpackningar, ofärgat glas och metallförpackningar.


Jag vill inte ha fyrfackskärl, kan jag få hämtning av bara brännbart och matavfall?

Nej, i Ronneby kommun kommer vi endast att ha fyrfackskärlen som alternativ.


Jag har ett fritidshus med fritidsabonnemang, får jag också två fyrfacksskärl?

Ja.


Hur stora är de nya kärlen?

Varje kärl rymmer vardera 370 liter och har måtten B:77 cm, D:90 cm, H:115 cm. Ett kärl behöver ca 90 cm i bredd, och med båda kärlen bredvid varandra behövs 180 cm. Vi har räknat med extra utrymme för hjul så att dessa inte ska haka i varandra.


Kan man få se de nya kärlen redan nu?

Kärlen finns idag på Kallinge Återvinningscentral, Bräknehoby Återvinningscentral, Backaryd Återvinningscentral,Hallabro Återvinningscentral, Eringsboda Återvinningscentral, Miljötekniks Kundtjänst på Soft Center.


Jag kommer inte ha plats med två fyrfackskärl hur gör jag?

Kontakta kundtjänst, fyrfack@miljoteknik.ronneby.se så hjälper vi dig med ditt ärende.


Kan man välja att ha bara ett fyrfackskärl med sortering?

Nej, man måste ha bägge kärlen för att kunna få plats med alla 8 fraktioner.


Hur ofta töms fyrfackskärlen?

Kärl 1 töms varannan vecka och Kärl 2 töms var fjärde vecka.


Töms båda kärlen samtidigt?

Nej. Bilarna är konstruerade att ta 4 fraktioner (ett kärl) på en gång. Se film hur bilarna fungerar här


Vem tömmer kärlen?

Ronneby Miljö & Teknik.


Vad består den totala abonnemangsavgiften av?

Grundavgift och hämtningsavgift. Grundavgiften är till för att täcka upp för elavfall, vitvaror, farligt avfall mm som lämnas på våra återvinningscentraler.


Vad kommer fyrfackskärlen att kosta?

Villa: Kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka, 3 176 kr/år

Fritidshus: kärl 1 hämtas 12 ggr och kärl 2 hämtas 6 ggr
(5 månader, maj-september) 1 753 kr/ år.

Inklusive grundavgift och moms.

För fler alternativ, se Abonnemang


Vad ingår i kostnaden?

Grundavgift och hämtning vid tomtgränsen vid farbar väg.


Jag hemkomposterar, kan jag fortsätta med det?

Ja, finns det en kompostdispens så fortlöper den observera att facket för matavfall måste lämnas tomt, se Abonnemang. Men tänk på att tekniken har gått framåt och ur ett miljöperspektiv är inte längre hemkompostering det bästa. Riksdagens antagna nationella miljömål säger därför att matavfall i första hand ska samlas in och rötas till biogas och biogödsel.


Får alla fyrfackskärl?

Ja alla enfamiljsvillor och fritidshus (ej flerfamiljshus, områden med miljöhus).


När börjar jag betala för mina fyrfackskärl?

När du har fått dina kärl så går det automatiskt över till det nya abonnemanget.


Jag bor ensam, får jag dela kärl med min granne?

Kontakta Kundtjänst för mer information, kundservice@miljoteknik.ronneby.se


Vad gör jag om facket för brännbart inte räcker till?

Kontakta vår kundtjänst, kundservice@miljoteknik.ronneby.se så hjälper vi dig med ditt ärende.


Vad gör jag om jag inte får plats med mina förpackningar i kärlet?

Se Tips & råd för att få hjälp med hur du får dina förpackningar att ta mindre plats.

Skrymmande förpackningar lämnar du på våra Återvinningscentraler eller återvinningsstationer. Grovavfall, farligt avfall, elektronik med mera lämnar du som vanligt på våra bemannade återvinningscentraler.


Kommer återvinningsstationerna finnas kvar?

Återvinningsstationerna (Däckcentrum, Loket ,Espehallen, Bräkne-Hoby, Listerby, Johannishus och Belganet) ägs och driftas av FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) som i nuläget inte har några planer på att göra några ändringar.


Vilka andra kommuner använder detta system?

Cirka ett 40-tal kommuner runt om i Sverige. Samtliga visar på en ökad mängd nöjda kunder och bättre sortering av avfall.


Hur har ni bestämt hur kärlen ska fördelas?

Genom undersökningar som visar hur mycket avfall en genomsnittsvilla producerar av olika fraktioner. Eftersom ett 40-tal kommuner redan infört systemet har vi även kunnat dra lärdom av deras erfarenheter.


Vart tar allt sorterat avfall vägen?

Allt avfall från den hushållsnära insamlingen mellanlagras på Angelskog för att sedan skickas vidare för materialåtervinning alternativt energiåtervinning. Det brännbara avfallet blir fjärrvärme åt andra kommuner och matavfallet skickas till VMABs anläggning i Mörrum för att genom rötning bli biogas som sedan blir fordonsgas.


Hur töms kärlen i sopbilen?

Ditt avfall hämtas med en flerfacksbil där varje fraktion hamnar i ett eget fack. Först lyfts insatsen i kärlet upp och töms högst upp i bilen, det stora kärlet töms sedan i facken längst ner på sopbilen. När bilen är full töms respektive fack på vår omlastningscentral på Angelskog.


Hur används minimizern?

För att få ner volymen på den skrymmande mjukplasten så erbjuder vi en minimizer som helt enkelt komprimerar din mjukplast. Hur du använder minimizern står på förpackningen. Se även, Tips & råd/Minimizern


Får jag lägga annat glas än flaskor och burkar i fraktionen för färgat och ofärgat glas? Vad gör jag med andra glasföremål?

Dricksglas, fönsterglas, porslin, speglar, kristallglas, glasprydnader, dekorativa glasburkar och glaskeramik ska inte läggas i kärlet, utan lämnas till återvinningscentralen. Glödlampor sorteras som elavfall, pantflaskor lämnas till butiken.


Kan jag använda plastpåse till matavfallet?

Nej, matavfallet får endast läggas i den kompostpåse som vi tillhandahåller. Detta för att matavfallet skickas till Mörrum för att rötas och sedan bli biogas. Plast stör denna process.


Vad gör jag med deponi?

Den blå deponihinken som du har idag kommer inte användas i det nya systemet. Deponiavfall lämnar du på våra återvinningscentraler.


Får jag slänga grenar i matavfallet?

Nej endast LITE löv, blomjord ifrån blomkrukor får läggas i matavfallet.


Hur ser jag till att vägen är farbar?

Det åligger fastighetsinnehavaren att se till att transportväg för hämtningsfordon samt gångväg hålls lätt framkomlig och fri från hinder som försvårar hämtningen.

Vintertid ska vägen snöröjas och hållas halkfri. Vallar som läggs upp av snöröjningsfordon ska om möjligt forslas bort före hämtning av avfall.

Se till att fri sikt råder, träd och buskage ska hållas klippta och ansade. Se till att röja grenar som kan utgöra hinder för framkomlighet längs vägen.

Kontrollera att det finns vändplats om du bor vid en stickväg.

Kontrollera om vägen fungerar att köra på för renhållningsfordon och lastbil vid alla årstider. Ta bort stenar som sticker upp och fyll ut ojämnheter i vägbanan.


Vad gör jag om min väg inte är farbar för hämtningsfordonen?

Rulla fram kärlet till hämtningsplatsen på närmaste farbar väg. Det går bra att gå ihop med grannarna om gemensamt hämtställe (gäller för en mindre grupp fastigheter). Du är välkommen att kontakta kundtjänst, kundservice@miljoteknik.ronneby.se om du har frågor om tömning eller placering av ditt kärl.


Har vi missat något?

Mailakundservice@miljoteknik.ronneby.se