Information om Fyrfackskärlen

Vad slänger jag i kärl 1?

I kärl 1 som töms varannan vecka finns fack för:

  • Matavfall, 112 liter
  • Brännbart, 168 liter
  • Färgade glasförpackningar, 30 liter
  • Tidningar, 60 liter

Vad slänger jag i kärl 2?

I kärl 2 som töms var fjärde vecka finns fack för:

  • Plastförpackningar, 112 liter
  • Pappersförpackningar, 198 liter
  • Ofärgade glasförpackningar, 30 liter
  • Metallförpackningar, 30 liter

Hur stora är kärlen?

Varje kärl rymmer vardera 370 liter och har måtten:
Bredd: 77 cm
Höjd: 115 cm
Djup: 90 cm
Ett kärl behöver ca 90 cm i bredd, och med båda kärlen bredvid varandra behövs 180 cm. Vi har räknat med extra utrymme för hjul så att dessa inte ska haka i varandra.

Hur ska jag placera kärlen på hämtningsdagen?

Eftersom kärlen har 3 hjul så är de lätta att hantera. Därför kan du ställa dem åt det håll som är bekvämast för dig, förutsatt att kärlen står på hårdgjord yta. Det tredje hjulet får vara låst om det är vänt mot chauffören, i annat fall skall hjulet vara olåst på hämtningsdagen.

​Kärlet på hämtningsdagen är framkört till tomtgräns i anslutning till fastigheten med ett avstånd som inte överstiger 5 meter i från där sopbilen kan stanna.

OBS! Kärlet ska stå på plan hårdgjord yta och utan något i vägen som gör det svårt för vår hämtningspersonal att vända på kärlet.

Hur stor behöver uppställningsplatsen att vara?

För att kärlen ska få plats måste uppställningsplatsen vara:
Bredd: 180 cm
Höjd: 115 cm, höjd med öppet lock är 180 cm
Djup: 100 cm

Hur ofta töms kärlen?

Kärl 1 töms varannan vecka.

Kärl 2 töms var fjärde vecka.