Information om Fyrfackskärlen

Vad slänger jag i kärl 1?

I kärl 1 som töms varannan vecka finns fack för:

  • Matavfall, 112 liter
  • Brännbart, 168 liter
  • Färgade glasförpackningar, 30 liter
  • Tidningar, 60 liter

Vad slänger jag i kärl 2?

I kärl 2 som töms var fjärde vecka finns fack för:

  • Plastförpackningar, 112 liter
  • Pappersförpackningar, 198 liter
  • Ofärgade glasförpackningar, 30 liter
  • Metallförpackningar, 30 liter

Hur stora är kärlen?

Varje kärl rymmer vardera 370 liter och har måtten:
Bredd: 77 cm
Höjd: 115 cm
Djup: 90 cm
Ett kärl behöver ca 90 cm i bredd, och med båda kärlen bredvid varandra behövs 180 cm. Vi har räknat med extra utrymme för hjul så att dessa inte ska haka i varandra.

Hur ska jag placera kärlen på hämtningsdagen?

Kärlet skall vara vänt ut mot sopbilen och vara framkört till tomtgräns i anslutning till fastigheten med ett avstånd som inte överstiger 5 meter i från där sopbilen kan stanna.

OBS! Kärlet ska stå på plan hårdgjord yta och utan något i vägen som gör det svårt för vår hämtningspersonal att vända på kärlet.

Hur stor behöver uppställningsplatsen att vara?

För att kärlen ska få plats måste uppställningsplatsen vara:
Bredd: 180 cm
Höjd: 115 cm, höjd med öppet lock är 180 cm
Djup: 100 cm

Hur ofta töms kärlen?

Kärl 1 töms varannan vecka.

Kärl 2 töms var fjärde vecka.