Våra fyrfacksabonnemang

Abonnemang för villa.

 1. Kärl 1 varannan vecka.
  Kärl 2 var fjärde vecka
  2 800 kr/år
 2. Dispens kompost:
  Kärl 1 varannan vecka.
  Kärl 2 var fjärde vecka
  2 250 kr/år
 3. Sällanhämtning (kräver dispens från kompost)
  Kärl 1 varannan månad (6gg/år)
  Kärl 2 varannan månad (6 ggr/år)
  1 400 kr/år

Inklusive grundavgift och moms.

Abonnemang för fritidsboende.

Kärl 1 hämtas 12 ggr.
Kärl 2 hämtas 6 ggr.
(5 månader, maj-september), 1 545 kr/år.

Inklusive grundavgift och moms.