Fastighetsnära insamling via fyrfackssystem

Abonnemang för villa/permanentboende med fastighetsnära insamling (fyrfack)

Abonnemang

Ordinarie abonnemang Pris/år
Kärl 1 var 14:e dag 3512 kr
Kärl 2 var 4:e vecka

Tjänst för ordinare abonnemang Pris/år
Extra brännbart kärl (130l var 14:e dag) 976 kr
Delat kärl (2 mindre hushåll) 2225 kr/hushåll

Sällantömning (Dispens för matavfall*) Pris/år
Kärl 1 var 8:e vecka (6 ggr/år) 1801 kr
Kärl 2 var 8:e vecka (6ggr/år)

* Dispens erfordras av Miljö- och Hälsoskyddskontoret (timbaserad prövningsavgift)

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster Pris
Extra hämtning ordinare hämtningsdag 245 kr
Extra hämtning ej ordinarie hämtningsdag 490 kr
Ändring av abonnemang 250 kr

Om föreskrifterna inte följs kan extra avgift tas ut tex. felsorteringsavgift

Priserna är inklusive grundavgift och moms.