Fastighetsnära insamling via fyrfackssystem

Abonnemang för villa/permanentboende med fastighetsnära insamling (fyrfack)

Abonnemang

Ordinarie abonnemang Pris/år
Kärl 1 var 14:e dag 3176 kr
Kärl 2 var 4:e vecka  

Tjänst för ordinare abonnemang Pris/år
Extra brännbart kärl (130l var 14:e dag) 908 kr
Delat kärl (2 mindre hushåll) 1979 kr/hushåll

Sällantömning (Dispens för matavfall*) Pris/år
Kärl 1 var 8:e vecka (6 ggr/år) 1585 kr
Kärl 2 var 8:e vecka (6ggr/år)  

* Dispens erfordras av Miljö- och Hälsoskyddskontoret (timbaserad prövningsavgift)

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster Pris
Extra hämtning ordinare hämtningsdag 170 kr
Extra hämtning ej ordinarie hämtningsdag 262 kr
Ändring av abonnemang 200 kr

Om föreskrifterna inte följs kan extra avgift tas ut tex. felsorteringsavgift

Priserna är inklusive grundavgift och moms.