Fastighetsnära insamling via fyrfackssystem

Abonnemang för villa/permanentboende med fastighetsnära insamling (fyrfack)

Abonnemang

Ordinarie abonnemang Pris/år
Kärl 1 var 14:e dag 3 793 kr
Kärl 2 var 4:e vecka

Tjänst för ordinare abonnemang Pris/år
Extra brännbart kärl (130l var 14:e dag) 1 054 kr
Delat kärl (2 mindre hushåll) 2 403 kr/hushåll

Sällantömning (Dispens för matavfall*) Pris/år
Kärl 1 var 8:e vecka (6 ggr/år) 1 945 kr
Kärl 2 var 8:e vecka (6ggr/år)

* Dispens erfordras av Miljö- och Hälsoskyddskontoret (timbaserad prövningsavgift)

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster Pris
Extra hämtning ordinare hämtningsdag 265 kr
Extra hämtning ej ordinarie hämtningsdag 529 kr
Ändring av abonnemang 250 kr

Om föreskrifterna inte följs kan extra avgift tas ut tex. felsorteringsavgift

Priserna är inklusive grundavgift och moms.