Abonnemang för fritidsboende.

Kärl 1 hämtas 12 ggr.
Kärl 2 hämtas 6 ggr.
(5 månader, maj-september), 1 545 kr/år.

Inklusive grundavgift och moms.