Villa

 1. Kärl 1 varannan vecka. 
  Kärl 2 var fjärde vecka
  2 800 kr/år

 2. Dispens kompost:
  Kärl 1 varannan vecka.
  Kärl 2 var fjärde vecka
  2 250 kr/år

 3. Sällanhämtning (kräver dispens från kompost)
  Kärl 1 varannan månad (6gg/år)
  Kärl 2 varannan månad (6 ggr/år)
  1 400 kr/år

Inklusive grundavgift och moms.