De nya kärlen

De nya kärlen är större än de kärl som finns i Ronneby kommun idag. Därför kan du behöva fundera lite på var du ska placera dina kärl.

Ont om plats på tomten

Får du inte plats med kärlen vid tomtgräns går det bra att placera kärlen inne på tomten för att sen köra ut dem på hämtningsdagen.

På hämtningsdagen

Eftersom kärlen har 3 hjul så är de lätta att hantera. Därför kan du ställa dem åt det håll som är bekvämast för dig, förutsatt att kärlen står på hårdgjord yta.

Det tredje hjulet får vara låst om det är vänt mot chauffören, i annat fall skall hjulet vara olåst på hämtningsdagen.

​Kärlet på hämtningsdagen är framkört till tomtgräns i anslutning till fastigheten med ett avstånd som inte överstiger 5 meter i från där sopbilen kan stanna.

Kärlet ska stå på plan hårdgjord yta och utan något i vägen som gör det svårt för hämtningspersonalen att vända på kärlet.

Tänk på

De nya kärlen är tyngre och större. Våra chaufförer drar ca 300 kärl/dag. Skapa en bättre arbetsmiljö för din miljöarbetare genom att ställa dina kärl på en plan, kantfri och hårdgjort yta så nära sopbilens uppställningsplats som möjligt.