De nya kärlen

De nya kärlen är större än de kärl som finns i Ronneby kommun idag. Därför kan du behöva fundera lite på var du ska placera dina kärl.

Ont om plats på tomten

Får du inte plats med kärlen vid tomtgräns går det bra att placera kärlen inne på tomten för att sen köra ut dem på hämtningsdagen.

På hämtningsdagen

På hämtningsdagen ska kärlet vara framkört till tomtgräns i anslutning till fastigheten med ett avstånd som inte överstiger 5 meter i från där sopbilen kan stanna.

Kärlets draghandtag ska vara vänt ut mot hämtningsfordonet.

Tänk på

De nya kärlen är tyngre och större. Våra chaufförer drar ca 300 kärl/dag. Skapa en bättre arbetsmiljö för din miljöarbetare genom att ställa dina kärl på en plan, kantfri och hårdgjort yta så nära sopbilens uppställningsplats som möjligt.