Tömningskalender Område 22018-12-12T09:43:44+00:00

Hur ska jag veta när mina nya kärl töms för första gången?

På informationslappen som medföljer med kärlen står information om vilken dag som är din tömningsdag

För dig med ordinarie abonnemang töms kärlen enligt följande; Kärl 1 var 14:e dag, Kärl 2 var 4:e vecka.

Hämtningsdag ordinarie abonnemang

OBS! Kärl 2 kan ta mer än 4 veckor innan första tömningen för att passa in i körturerna.

JÄMNA VECKOR (Område 2) uppdateras löpande!

Område – Jämna veckor Kärl 1 Kärl 2
– Eringsboda, Broddamåla, Gäddegöl, Skumpamåla, Nagleryd, Skeppetånga, Ulvsmåla Måndag jämn Måndag udda
(vecka 45, 49 osv.)
– Järnavik, Mjörtjuk, Hakarp, Väby , Kullåkra, Torp, Björstorp Måndag jämn Måndag udda
(vecka 51, v. 3 – 2019 osv.)
– Torneryd, Hjälmseryd, Askemåla, Guttamåla, Vieryd, Trolleboda, Bökevik, Väbynäs Tisdag jämn Tisdag udda
(vecka 45, 49 osv.)
– Stora & lilla Kulleryd, Sonekulla, Biskopsmåla, Garnanäs, Svalemåla, Gyön Tisdag jämn  Tisdag udda
(vecka 51, v. 3 – 2019 osv.)
– Södra Kalleberga, Häggatorp Onsdag jämn Onsdag udda
(vecka 45, 49 osv.)
– Norra Kalleberga, Brantafors Onsdag jämn Onsdag udda
(vecka 51, v. 3 – 2019 osv.)
– Bräkne hoby,  östra sidan av järnvägen Torsdag jämn Torsdag udda
(vecka 45, 49 osv.)
– Bräkne hoby,  västra sidan av järnvägen Torsdag jämn Torsdag udda
(vecka 51, v. 3 – 2019 osv.)
– Backaryd, Stockholm, Hejan, Västra hult, Kåraryd, östra Kroken, Bråtabron Fredag jämn Fredag udda
(vecka 45, 49 osv.)
– Belganet, Hunnamåla, Stengölsmåla, Norra Bökemåla Fredag jämn Fredag  udda
(vecka 51, v. 3 – 2019 osv.)
Område – Udda veckor Kärl 1 Kärl 2
– Hjälmsa, Tokaryd, Ekefors, Muggeboda, Vasakull, Röaby, Tararp, Lilla Gärdet Måndag udda Måndag jämn
(vecka 46, 50 osv.)
– Hjorthålan, Klånggöl, Långgölsmåla, Hjortseryd, Haraldsmåla, Ängsjömåla, Stamsmåla, Spikahult, Kolshult, Makrilla, Stångsmåla, Skallavrak, Humlaryd, Räntemåla, Gitterås Måndag udda Måndag jämn
(v. 52, v. 4 – 2019 osv.)
– Klintabäcken, södra och norra bygget, Värperyd, Pänseryd, Möljeryd, Gammalstorp ,Tolseboda ,Övre Ettebro Tisdag udda Tisdag jämn
(vecka 46, 50 osv.)
– Sillpinge, Björkehed, Hasselstad, Bredåkra Tisdag udda Tisdag jämn
(v. 52, v. 4 – 2019 osv.)
– Hässeldalen, Strångamåla, Björkeryd, Harkniven, Svalehult, Raskamåla, Sävsjömåla Onsdag udda Onsdag jämn
(vecka 46, 50 osv.)
– Övre stora Silpinge, Lilla Silpinge, Möllenäs, Ettebro, Fröjdadal, Kartaby, Hjärtronemåla, Fogdakärr, Smedmåla, Fiskarby, Bäckasjögärde Onsdag udda Onsdag jämn
(v. 52, v. 4 – 2019 osv.)
– Brantaforsvägen nedre del, Kalleberga Torsdag udda Torsdag jämn
(vecka 46, 50 osv.)
– Ellebäcken, Östradelen av Kalleberga Torsdag udda Torsdag jämn
(vecka 48, 52 osv.)
– Hallabro, Skörje, Västra kroken, Aborremåla, Lindås, Västra hallen Fredag udda Fredag jämn
(vecka 46, 50 osv.)
– Öljehult, Ulvsmåla, Smemåla, Davramåla, Värmanshult, Tjurkhult, Rävsmåla, Norra / Södra Siggamåla, Humlamåla, Ebbamåla, Dockemåla Fredag udda Fredag jämn
(vecka 48, 52 osv.)
     
     
Område – Udda veckor Kärl 1 Kärl 2
– Hjälmsa, Tokaryd, Ekefors, Muggeboda, Vasakull, Röaby, Tararp, Lilla Gärdet Måndag udda Måndag jämn
(vecka 46, 50 osv.)
– Hjorthålan, Klånggöl, Långgölsmåla, Hjortseryd, Haraldsmåla, Ängsjömåla, Stamsmåla, Spikahult, Kolshult, Makrilla, Stångsmåla, Skallavrak, Humlaryd, Räntemåla, Gitterås Måndag udda Måndag jämn
(v. 52, v. 4 – 2019 osv.)
– Klintabäcken, södra och norra bygget, Värperyd, Pänseryd, Möljeryd, Gammalstorp ,Tolseboda ,Övre Ettebro Tisdag udda Tisdag jämn
(vecka 46, 50 osv.)
– Sillpinge, Björkehed, Hasselstad, Bredåkra Tisdag udda Tisdag jämn
(v. 52, v. 4 – 2019 osv.)
– Hässeldalen, Strångamåla, Björkeryd, Harkniven, Svalehult, Raskamåla, Sävsjömåla Onsdag udda Onsdag jämn
(vecka 46, 50 osv.)
– Övre stora Silpinge, Lilla Silpinge, Möllenäs, Ettebro, Fröjdadal, Kartaby, Hjärtronemåla, Fogdakärr, Smedmåla, Fiskarby, Bäckasjögärde Onsdag udda Onsdag jämn
(v. 52, v. 4 – 2019 osv.)
– Brantaforsvägen nedre del, Kalleberga Torsdag udda Torsdag jämn
(vecka 46, 50 osv.)
– Ellebäcken, Östradelen av Kalleberga Torsdag udda Torsdag jämn
(vecka 48, 52 osv.)
– Hallabro, Skörje, Västra kroken, Aborremåla, Lindås, Västra hallen Fredag udda Fredag jämn
(vecka 46, 50 osv.)
– Öljehult, Ulvsmåla, Smemåla, Davramåla, Värmanshult, Tjurkhult, Rävsmåla, Norra / Södra Siggamåla, Humlamåla, Ebbamåla, Dockemåla Fredag udda Fredag jämn
(vecka 48, 52 osv.)

SCHEMA FÖR SÄLLANTÖMNING (Var 8:e vecka)

OBS: Kräver kompostdispens från Miljö- och byggnadsförvaltningen, inget matavfall får läggas i kärlet!

JÄMNA VECKOR (Område 2) uppdateras löpande!

Område – jämna veckor Kärl 1 Kärl 2
– Eringsboda, Broddamåla, Gäddegöl, Skumpamåla, Nagleryd, Skeppetånga, Ulvsmåla Måndag jämn ( v. 44, v. 52) Måndag udda (v. 45, v. 1 – 2019)
– Järnavik, Mjörtjuk, Hakarp, Väby, Kullåkra, Torp, Björstorp Måndag jämn ( v. 2, v. 10 -2019) Måndag udda (v. 3, v. 11 – 2019)
– Torneryd, Hjälmseryd, Askemåla, Guttamåla, Vieryd, Trolleboda, Bökevik, Väbynäs Tisdag jämn ( v. 44, v. 52) Tisdag udda (v. 45, v. 1 – 2019)
– Stora & lilla Kulleryd, Sonekulla, Biskopsmåla, Garnanäs, Svalemåla, Gyön Tisdag jämn ( v. 2, v. 10 -2019) Tisdag udda (v. 3, v. 11 – 2019)
– Kalleberga, Häggatorp Onsdag jämn ( v. 44, v. 52) Onsdag udda (v. 45, v. 1 – 2019)
– Norra Kalleberga, Brantafors Onsdag jämn ( v. 2, v. 10 -2019) Onsdag udda (v. 3, v. 11 – 2019)
– Bräkne hoby, östra sidan om järnvägen Torsdag jämn ( v. 44, v. 52) Torsdag udda (v. 45, v. 1 – 2019)
– Bräkne hoby, västra sidan om järnvägen Torsdag jämn ( v. 2, v. 10 -2019) Torsdag udda (v. 3, v. 11 – 2019)
– Backaryd, Stockholm, Hejan, Västra hult, Kåraryd, östra Kroken, Bråtabron Fredag jämn ( v. 44, v. 52) Fredag udda (v. 45, v. 1 – 2019)
– Belganet, Hunnamåla, Stengölsmåla, Norra Bökemåla Fredag jämn ( v. 2, v. 10 -2019)  Fredag udda (v. 3, v. 11 – 2019)

UDDA VECKOR

Område – udda veckor Kärl 1 Kärl 2
– Hjälmsa, Tokaryd, Ekefors, Muggeboda, Vasakull, Röaby, Tararp, Lilla Gärdet Måndag udda (v. 45, v. 1 -2019) Måndag jämn (v. 46, v. 2 – 2019)
– Hjorthålan, Klånggöl, Långgölsmåla, Hjortseryd, Haraldsmåla, Ängsjömåla, Stamsmåla, Spikahult, Kolshult, Makrilla, Stångsmåla, Skallavrak, Humlaryd, Räntemåla, Gitterås Måndag udda (v. 3, v. 11 -2019 osv.) Måndag jämn (v. 4, v. 12 -2019 osv.)
– Klintabäcken, södra och norra bygget, Värperyd, Pänseryd, Möljeryd, Gammalstorp ,Tolseboda ,Övre Ettebro Tisdag udda (v. 45, v. 1 – 2019) Tisdag jämn (v. 46, v. 2 – 2019)
– Sillpinge, Björkehed, Hasselstad, Bredåkra Tisdag udda (v. 3, v. 11 -2019 osv.) Tisdag jämn (v. 4, v. 12 -2019 osv.)
– Hässeldalen, Strångamåla, Björkeryd, Harkniven, Svalehult, Raskamåla, Sävsjömåla Onsdag udda (v. 45, v. 1 – 2019) Onsdag jämn (v. 46, v. 2 – 2019)
– Övre stora Silpinge, Lilla Silpinge, Möllenäs, Ettebro, Fröjdadal, Kartaby, Hjärtronemåla, Fogdakärr, Smedmåla, Fiskarby, Bäckasjögärde Onsdag udda (v. 3, v. 11 -2019 osv.) Onsdagjämn (v. 4, v. 12 -2019 osv.)
– Brantaforsvägen nedre del, Kalleberga Torsdag udda (v. 45, v. 1 – 2019) Torsdag jämn (v. 46, v. 2 – 2019)
– Ellebäcken, Östra delen av Kalleberga Torsdag udda (v. 47, v. 3 – 2019) Torsdag jämn (v. 48, v. 4 – 2019)
– Hallabro, Skörje, Västra kroken, Aborremåla, Lindås, Västra hallen Fredag udda (v. 45, v. 1 – 2019) Fredag jämn (v. 46, v. 2 – 2019)
– Öljehult, Ulvsmåla, Smemåla, Davramåla, Värmanshult, Tjurkhult, Rävsmåla, Norra / Södra Siggamåla, Humlamåla, Ebbamåla, Dockemåla Fredag udda (v. 47, v. 3 – 2019) Fredag jämn (v. 48, v. 4 – 2019)