Hur ska jag veta när mina nya kärl töms för första gången?

På informationslappen som medföljer med kärlen står information om vilken dag som är din tömningsdag

För dig med ordinarie abonnemang töms kärlen enligt följande; Kärl 1 var 14:e dag, Kärl 2 var 4:e vecka.

Hämtningsdag ordinarie abonnemang

JÄMNA VECKOR

Område – Jämna veckor Kärl 1 Kärl 2 Fritidshus tömning Kärl 1 Start – Slut Fritidshus tömning Kärl 2        Start –   Slut
– Eringsboda, Broddamåla, Gäddegöl, Skumpamåla, Nagleryd, Skeppetånga, Ulvsmåla Måndag jämn Måndag udda
(vecka 1, 5, 9, 13, osv.)
V. 18 – V. 40 V. 21 -V. 41
– Järnavik, Mjörtjuk, Hakarp, Väby , Kullåkra, Torp, Björstorp Måndag jämn Måndag udda
(vecka 3, 7, 11, 15 osv.)
V. 18 – V. 40 V. 19 – V. 39
– Torneryd, Hjälmseryd, Askemåla, Guttamåla, Vieryd, Trolleboda, Bökevik, Väbynäs Tisdag jämn Tisdag udda
(vecka 1, 5, 9, 13, osv.)
V. 18 – V. 40 V. 21 -V. 41
– Stora & lilla Kulleryd, Sonekulla, Biskopsmåla, Garnanäs, Svalemåla, Gyön Tisdag jämn Tisdag udda
(vecka 3, 7, 11, 15 osv.)
V. 18 – V. 40 V. 19 – V. 39
– Södra Kalleberga, Häggatorp Onsdag jämn Onsdag udda
(vecka 1, 5, 9, 13, osv.)
V. 18 – V. 40 V. 21 -V. 41
– Norra Kalleberga, Brantafors Onsdag jämn Onsdag udda
(vecka 3, 7, 11, 15 osv.)
V. 18 – V. 40 V. 19 – V. 39
– Bräkne hoby,  östra sidan av järnvägen Torsdag jämn Torsdag udda
(vecka 1, 5, 9, 13, osv.)
V. 18 – V. 40 V. 21 -V. 41
– Bräkne hoby,  västra sidan av järnvägen Torsdag jämn Torsdag udda
(vecka 3, 7, 11, 15 osv.)
V. 18 – V. 40 V. 19 – V. 39
– Backaryd, Stockholm, Hejan, Västra hult, Kåraryd, östra Kroken, Bråtabron Fredag jämn Fredag udda
(vecka 1, 5, 9, 13, osv.)
V. 18 – V. 40 V. 21 -V. 41
– Belganet, Hunnamåla, Stengölsmåla, Norra Bökemåla Fredag jämn Fredag  udda
(vecka 3, 7, 11, 15 osv.)
V. 18 – V. 40 V. 19 – V. 39

UDDA VECKOR

Område – Udda veckor Kärl 1 Kärl 2 Fritidshus tömning Kärl 1 Start – Slut Fritidshus tömning Kärl 2 Start – Slut
– Hjälmsa, Tokaryd, Ekefors, Muggeboda, Vasakull, Röaby, Tararp, Lilla Gärdet Måndag udda Måndag jämn
(vecka 2, 6, 10, 14 osv.)
V. 17 – V. 39 V. 18 – V. 38
– Hjorthålan, Klånggöl, Långgölsmåla, Hjortseryd, Haraldsmåla, Ängsjömåla, Stamsmåla, Spikahult, Kolshult, Makrilla, Stångsmåla, Skallavrak, Humlaryd, Räntemåla, Gitterås Måndag udda Måndag jämn
(vecka 4, 8, 12, 16 osv.)
V. 17 – V. 39 V. 20 – V. 40
– Klintabäcken, södra och norra bygget, Värperyd, Pänseryd, Möljeryd, Gammalstorp ,Tolseboda ,Övre Ettebro Tisdag udda Tisdag jämn
(vecka 2, 6, 10, 14 osv.)
V. 17 – V. 39 V. 18 – V. 38
– Sillpinge, Björkehed, Hasselstad, Bredåkra Tisdag udda Tisdag jämn
(vecka 4, 8, 12, 16 osv.)
V. 17 – V. 39 V. 20 – V. 40
– Hässeldalen, Strångamåla, Björkeryd, Harkniven, Svalehult, Raskamåla, Sävsjömåla Onsdag udda Onsdag jämn
(vecka 2, 6, 10, 14 osv.)
V. 17 – V. 39 V. 18 – V. 38
– Övre stora Silpinge, Lilla Silpinge, Möllenäs, Ettebro, Fröjdadal, Kartaby, Hjärtronemåla, Fogdakärr, Smedmåla, Fiskarby, Bäckasjögärde Onsdag udda Onsdag jämn
(vecka 4, 8, 12, 16 osv.)
V. 17 – V. 39 V. 20 – V. 40
– Brantaforsvägen nedre del, Kalleberga Torsdag udda Torsdag jämn
(vecka 2, 6, 10, 14 osv.)
V. 17 – V. 39 V. 18 – V. 38
– Ellebäcken, Östradelen av Kalleberga Torsdag udda Torsdag jämn
(vecka 4, 8, 12, 16 osv.)
V. 17 – V. 39 V. 20 – V. 40
– Hallabro, Skörje, Västra kroken, Aborremåla, Lindås, Västra hallen Fredag udda Fredag jämn
(vecka 2, 6, 10, 14 osv.)
V. 17 – V. 39  V. 18 – V. 38
– Öljehult, Ulvsmåla, Smemåla, Davramåla, Värmanshult, Tjurkhult, Rävsmåla, Norra / Södra Siggamåla, Humlamåla, Ebbamåla, Dockemåla Fredag udda Fredag jämn
(vecka 4, 8, 12, 16 osv.)
V. 17 – V. 39 V. 20 – V. 40

SCHEMA FÖR SÄLLANTÖMNING (Var 8:e vecka)

OBS: Kräver kompostdispens från Miljö- och byggnadsförvaltningen, inget matavfall får läggas i kärlet!

JÄMNA VECKOR

Område – jämna veckor Kärl 1 Kärl 2
– Eringsboda, Broddamåla, Gäddegöl, Skumpamåla, Nagleryd, Skeppetånga, Ulvsmåla Måndag jämn (vecka 8, 16, 24, 32, 40, 48) Måndag udda (vecka 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49)
– Järnavik, Mjörtjuk, Hakarp, Väby, Kullåkra, Torp, Björstorp Måndag jämn (vecka 2, 10, 18, 26, 34, 42, 50) Måndag udda (vecka 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51)
– Torneryd, Hjälmseryd, Askemåla, Guttamåla, Vieryd, Trolleboda, Bökevik, Väbynäs Tisdag jämn (vecka 8, 16, 24, 32, 40, 48) Tisdag udda (vecka 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49)
– Stora & lilla Kulleryd, Sonekulla, Biskopsmåla, Garnanäs, Svalemåla, Gyön Tisdag jämn (vecka 2, 10, 18, 26, 34, 42, 50) Tisdag udda (vecka 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51)
– Kalleberga, Häggatorp Onsdag jämn (vecka 8, 16, 24, 32, 40, 48) Onsdag udda (vecka 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49)
– Norra Kalleberga, Brantafors Onsdag jämn (vecka 2, 10, 18, 26, 34, 42, 50) Onsdag udda (vecka 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51)
– Bräkne hoby, östra sidan om järnvägen Torsdag jämn (vecka 8, 16, 24, 32, 40, 48) Torsdag udda (vecka 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49)
– Bräkne hoby, västra sidan om järnvägen Torsdag jämn (vecka 2, 10, 18, 26, 34, 42, 50) Torsdag udda (vecka 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51)
– Backaryd, Stockholm, Hejan, Västra hult, Kåraryd, östra Kroken, Bråtabron Fredag jämn (vecka 8, 16, 24, 32, 40, 48) Fredag udda (vecka 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49)
– Belganet, Hunnamåla, Stengölsmåla, Norra Bökemåla Fredag jämn (vecka 2, 10, 18, 26, 34, 42, 50)  Fredag udda (vecka 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51)

UDDA VECKOR

Område – udda veckor Kärl 1 Kärl 2
– Hjälmsa, Tokaryd, Ekefors, Muggeboda, Vasakull, Röaby, Tararp, Lilla Gärdet Måndag udda (vecka 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49) Måndag jämn (vecka 2, 10, 18, 26, 34, 42, 50)
– Hjorthålan, Klånggöl, Långgölsmåla, Hjortseryd, Haraldsmåla, Ängsjömåla, Stamsmåla, Spikahult, Kolshult, Makrilla, Stångsmåla, Skallavrak, Humlaryd, Räntemåla, Gitterås Måndag udda (vecka 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51) Måndag jämn (vecka 4, 12, 20, 28,36, 44, 52)
– Klintabäcken, södra och norra bygget, Värperyd, Pänseryd, Möljeryd, Gammalstorp ,Tolseboda ,Övre Ettebro Tisdag udda (vecka 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49) Tisdag jämn (vecka 2, 10, 18, 26, 34, 42, 50)
– Sillpinge, Björkehed, Hasselstad, Bredåkra Tisdag udda (vecka 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51) Tisdag jämn (vecka 4, 12, 20, 28,36, 44, 52)
– Hässeldalen, Strångamåla, Björkeryd, Harkniven, Svalehult, Raskamåla, Sävsjömåla Onsdag udda (vecka 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49) Onsdag jämn (vecka 2, 10, 18, 26, 34, 42, 50)
– Övre stora Silpinge, Lilla Silpinge, Möllenäs, Ettebro, Fröjdadal, Kartaby, Hjärtronemåla, Fogdakärr, Smedmåla, Fiskarby, Bäckasjögärde Onsdag udda (vecka 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51) Onsdagjämn (vecka 4, 12, 20, 28,36, 44, 52)
– Brantaforsvägen nedre del, Kalleberga Torsdag udda (vecka 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49) Torsdag jämn (vecka 2, 10, 18, 26, 34, 42, 50)
– Ellebäcken, Östra delen av Kalleberga Torsdag udda (vecka 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51) Torsdag jämn (vecka 4, 12, 20, 28,36, 44, 52)
– Hallabro, Skörje, Västra kroken, Aborremåla, Lindås, Västra hallen Fredag udda (vecka 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49) Fredag jämn (vecka 2, 10, 18, 26, 34, 42, 50)
– Öljehult, Ulvsmåla, Smemåla, Davramåla, Värmanshult, Tjurkhult, Rävsmåla, Norra / Södra Siggamåla, Humlamåla, Ebbamåla, Dockemåla Fredag udda (vecka 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51) Fredag jämn (vecka 4, 12, 20, 28,36, 44, 52)