Tömningskalender Område 22018-10-18T07:46:13+00:00

Hur ska jag veta när mina nya kärl töms för första gången?

På informationslappen som medföljer med kärlen står information om vilken dag som är din tömningsdag

För dig med ordinarie abonnemang töms kärlen enligt följande; Kärl 1 var 14:e dag, Kärl 2 var 4:e vecka.

Hämtningsdag ordinarie abonnemang

OBS! Kärl 2 kan ta mer än 4 veckor innan första tömningen för att passa in i körturerna.

JÄMNA VECKOR (Område 2) uppdateras löpande!

Område – Jämna veckor Kärl 1 Kärl 2
– Kalleberga, Häggatorp Onsdag jämn Onsdag udda
(vecka 45, 49 osv.)
– Bräkne hoby,  östra sidan av järnvägen Torsdag jämn Torsdag udda
(vecka 45, 49 osv.)
– Backaryd, Stockholm, Hejan, Västra hult, Kåraryd, östra Kroken, Bråtabron Fredag jämn Fredag udda
(vecka 45, 49 osv.)

UDDA VECKOR

Område – Udda veckor Kärl 1 Kärl 2
– Hjälmsa, Tokaryd, Ekefors, Muggeboda, Vasakull, Röaby, Tararp, Lilla Gärdet Måndag udda Måndag jämn
(vecka 46, 50 osv.)
– Klintabäcken, södra och norra bygget, Värperyd, Pänseryd, Möljeryd, Gammalstorp ,Tolseboda ,Övre Ettebro Tisdag udda Tisdag jämn
(vecka 46, 50 osv.)

SCHEMA FÖR SÄLLANTÖMNING (Var 8:e vecka)

OBS: Kräver kompostdispens från Miljö- och byggnadsförvaltningen, inget matavfall får läggas i kärlet!

JÄMNA VECKOR (Område 2) uppdateras löpande!

Område – jämna veckor Kärl 1 Kärl 2
– Kalleberga, Häggatorp Onsdag jämn ( v. 44, v. 52) Onsdag udda (v. 45, v. 1 – 2019)
– Bräkne hoby, östra sidan om järnvägen Torsdag jämn ( v. 44, v. 52) Torsdag udda (v. 45, v. 1 – 2019)
– Backaryd, Stockholm, Hejan, Västra hult, Kåraryd, östra Kroken, Bråtabron Fredag jämn ( v. 44, v. 52) Fredag udda (v. 45, v. 1 – 2019)

UDDA VECKOR

Område – udda veckor Kärl 1 Kärl 2
– Hjälmsa, Tokaryd, Ekefors, Muggeboda, Vasakull, Röaby, Tararp, Lilla Gärdet Måndag udda (v. 45, v. 1 -2019) Måndag jämn (v. 46, v. 2 – 2019)
– Klintabäcken, södra och norra bygget, Värperyd, Pänseryd, Möljeryd, Gammalstorp ,Tolseboda ,Övre Ettebro Tisdag udda (v. 45, v. 1 -2019) Tisdag jämn (v. 46, v. 2 – 2019)